вторник, 6 септември 2011 г.

Хамериканска мечта

Блянове прашни, по прашните пътища,
нощем през сълзи изричани,
скрити копнежи, несбъднати сънища,
молитви и тайни обричащи.

Върви, във длетото е твойта присъда,
бурни води ти палят душата.
Върви и прощавай
оставам сама и все така мъдра...
макар и без вяра и в съюз с Сатаната.

Върви и не спирай, не чакай утеха,
напред е твойта сродна душица.
Върви по друма с ковашка секира,
с хАмериканска мечта и някоя друга парица.