вторник, 10 юли 2012 г.

Необходимости, възможности и взимодействие на отделните елементи


влиятелни предизвикателства пред плътността на съзнанието

 клоните са само щрихи пред сивотата на небосклона
 ушната мида е фуния
 събира звуци, факти, артефакти

отдавна вече не сме само двамата
в нашето общо съзнание,
затворили сетивата си за света-какъвто е,
сетивата каквито ги познаваме
отворили сме нашите си - вътрешните сетива,
за да живеем в едно „вселенско“ съзнание,
в което няма граница аз-ти-те

добро и зло
са категории на Разума
в пространството на общото съзнание има само енергии
те не се нуждаят от маски

и необходимост от ангажираност
към себе си
себе си, което съдържа в себе си сбора от мен, теб и тях

тялото е условност,
мисълта – капан,
слухът, зрението, вкусът – невъзможности

единствената ни възможност е в живото
тук и сега
отвъд границите ни – нашите си
отвъд оковите – чуждите

театърът отдавна вече не е театър
ТОВА Е НАШИЯТ АНГАЖИРАН ЖИВОТ