събота, 15 декември 2012 г.

арт ЕКГ-то ми показва неравноделния ритъм на този пърформанс

устните ти се отварят и затварят, а не излиза и звук
езикът на пираните ми е добре познат

но нямах време да отплавам

четвъртък, 6 декември 2012 г.

Ята

- Влизаш ли?
- Влизам.
- На къде си тръгнал?
- Навътре.
- Навътре в себе си?
- Не, в теб.
- Как така в мен?
- Прониквам, не виждаш ли?
- Очите ми са пълни със сълзи, нищо не виждам.
- Потъвам, не чувстваш ли?
- Смътно.
- Отпусни се.
- Трудно ми е.
- Ще целувам докато не се върнеш.
- Тук съм, не съм заминавала.
- Няма те.
- Къде проникваш тогава?
- В спомените ми.
- Те вече не съществуват.
- Те винаги ще съществуват.
- Винаги е илюзия.
- Щастлив съм с илюзията...

Ехото: Щастлив съм с излюзията... съм с илюзията... с илюзията... излюзията... ята...
ято лебедови спомени
фреска

пия за гарваните и чакам опиянението