събота, 31 май 2014 г.

ям
живея
обичам

като едно прасе
като едно червено прасе с черни очи

това е така защото виното действа

ядем мъртви патици, когато виното действа

истина е
истина е
виното действа

ядем последното си ястие, когато виното действа