четвъртък, 15 октомври 2015 г.

АФИШ


Свещите ги запали ти. Аз избрах музиката. А храната договорихме по взаимно съгласие. Не помня кой загаси лампата, но трябва да си бил ти, нали ти се грижиш за осветлението. Аз бих затворила очите си. Гласът ти е ехо на промълвени обещания. Обещания, които шепите ти събират в купчинки в косите ми и измежду пръстите. Пресипнал ти заговори за любов, а аз ти пригласях. На сутринта представлението свърши.